Logo_sm_icon

UKRAIŃSKI PRODUCENT EKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW PALIWOWYCH OD 2009 ROKU.

          JEST PIERWSZYM NA ŚWIECIE PRODUCENTEM WĘGLA DRZEWNEGO I BRYKIETÓW ZE SPECJALNIE POSADZONYCH DRZEW, CO NIE TYLKO NIE SZKODZI PLANTACJOM LEŚNYM, ALE PRZYCZYNIA SIĘ DO ICH ZWIĘKSZENIA.

W PROCESIE PRODUKCJI ROZWIĄZUJE SIĘ WIELE PROBLEMÓW ŚRODOWISKOWYCH:

  • ABSORPCJA CO2
  • PRODUKCJA TLENU
  • OCHRONA BRZEGÓW RZEK
  • ZAPOBIEGANIE POŻAROM
  • WALKA Z EUTROFIZACJĄ
  • ZWIĘKSZENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
  • UTRZYMANIE RÓWNOWAGI WODNEJ
  • PRZYWRÓCENIE ŻYZNOŚCI GLEBY.

Copyright © 2009 - 2023 | ECOSOLUM